header

Naše služby

neighbor

pravidelný měsíční výběr prostředků do fondu oprav či nájemného, včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků

green

pravidelné měsíční úhrady záloh dodavatelům příslušných služeb

furnished

pravidelné revize, odborné prohlídky či zkoušky v rozsahu stanoveném předpisy

strong

pravidelný měsíční výběr záloh na služby včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků

motargarage

rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytů dle platných předpisů

paint

opravy a údržba společných prostor domu, operativní odstraňování poruch a havárií